logo

Index      

STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ

     

facebook2facebook3

     Získejte BEZPLATNĚ obchodní označení spravedlnosti:

"NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY"
(slovensky: NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY, anglicky: THE MOST MERCIFUL PRODUCTS, španělsky: LOS PRODUCTOS MÁS MISERICORDIOSOS, francouzsky: LES PRODUITS LES PLUS MISÉRICORDIEUX, rusky: наиболее милостивые продукты, německy: DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE, italsky: I PRODOTTI PIÙ MISERICORDIOSI, מוצרים הרחומים ביותר: hebrejsky)
 

j1 j2 j3
j4 j5 j6 
Obsah
1. Oceněné nejmilosrdnější produkty - seznam:
    1.1 Mrtvoly  z přirozeného úhynu, zásadně na stáří, drůbeže z domácího chovu pro stravu psů či koček příp. člověka
    1.2 Hnojivo rostlin vyráběné pouze z masokostní moučky z mrtvol z přirozeného úhynu, tj. nikoliv z porážky zvířat
    1.3 Brambory ze symbiotického zemědělství
2. Stanovy spolku - úvod
3. Stanovy - pravidla pro ocenění nejmilosrdnějších produktů

 

1. Oceněné nejmilosrdnější produkty-seznam viz:

(seznam ve formátu: doc a pdf )

( vlajka list in English in format: doc and pdf )


 1.1 Mrtvoly z přirozeného úhynu, zásadně na stáří, drůbeže z domácího chovu pro stravu psů či koček příp. člověka

Toto potravní milosrdenství (tj. symbiózu) je možno založit na chovu brojlerů do jejich přirozeného úhynu zásadně na stáří, resp. nejčastěji na infarkt, ke kterému dochází při venkovním chovu v kurníku v průměru v jejich věku 2-3 roky vzhledem k tomu, že u brojlerů se jedná o těžké plemeno a brojleři jsou původně vyšlechtěni na život o délce cca 30 dní do jejich porážky na maso. Brojlery krmíme obilím pěstovaným bez herbicidů a pesticidů, dále např. sušenou bio vojtěškou, která přirozeně obsahuje při sušení i hmyz, a čerstvou trávou. Poté co brojler uhyne, je nutné provést jeho pitvu veterinářem, aby bylo stanoveno, zda neuhynul na nějakou nakažlivou chorobu, zejména na nějakou bakteriální či virovou infekci. Poté je nutné brojlera zmrazit a pokusně spočítat minimální množství této mršiny zvířete, která bude nutná pro zdravou výživu konkrétního psa, resp. kočky. To se děje tak, že podáváme bez stravy z mrtvol zvířat psovi či kočce vejce a mléko, obojí nejlepší z domácího chovu, a podle mé zkušenosti nejkvalitnější čistě vegetariánské bio krmivo yarrah  u psa či čistě vegetariánské krmivo ami pro kočky (podle mé zkušenosti pes ani kočka nepřežije pouze na čistě vegetariánském krmivu yarrah pro psy, resp. ami cat pro kočky, i když výrobce uvádí, že jde o kompletní krmivo, při dlouhodobém užívání pouze čistě vegetariánského krmiva ami dog můj pes trvale dávil žlutou vodu), které podle mé zkušenosti zvířatům chutná, a sledujeme nastoupení příznaků alergické reakce zvířat na tato krmiva. Příznaky alergické reakce na tato krmiva jsou dávení, zvracení, drbání či průjmy psa či kočky, po nastoupení této alergické reakce psovi či kočce okamžitě podáme 200 gramů zmražené mršiny zvířete, kterou odsekáme sekáčkem na maso ze zmražené mršiny zvířete. Poté zopakujeme celý výše uvedený postup stravy psa či kočky bez mrtvol zvířat pouze s výše uvedenými vejci a mlékem a krmivem yarrah  u psa či ami cat u kočky a po opětovném nastoupení výše uvedené alergické reakce určíme počet dnů, které zvíře vydrželo s 200 gramy mršiny zvířete a spočítáme vydělením 200 gramů mršiny zvířete tímto počtem dnů minimální množství mršiny zvířete, které musíme dávat kočce či psu při výše uvedeném krmení bez mrtvol zvířat, aby kočka či pes zůstali zdraví. Zároveň, i když dodržujeme toto minimální množství mršin zvířat, tak při nastoupení výše uvedených alergických reakcí u psa či kočky mu musíme podat dodatečné větší množství mršiny zvířete, abychom tohoto psa či kočku neohrozili životu nebezpečným alergickým šokem. Nejvarovnějším ohrožením smrtí z výživové nedostatečnosti při výše uvedeném vegetariánském krmivu psa či kočky, zásadně neaplikujeme-li správně shora uvedený postup, jsou pohybové-motorické problémy psa nebo kočky, při jejich objevení je nutno vždy okamžitě vyhledat veterináře, který zpravidla zvířeti aplikuje injekčně vitamíny z mrtvol zvířat a dále je třeba po dobu rekonvalescence zvířete obnovit standardní stravu (tj. masové konzervy) psa či kočky. Možná nadbytečné u zvířat, avšak nezbytné pro člověka je převařit mršiny zvířat v několika vodách. K člověku při alergii při dlouhodobé ovo-lakto vegetariánské dietě blíže viz zde .

Výše uvedený postup milosrdného krmení aplikuji s úspěchem u sebe a dále již 4 roky u svého psa (do 07/2013 čistě vegetariánské krmivo ami dog), který v roce 2013 dovrší věk 7 let, který potřebuje při shora uvedené ovo-lakto vegetariánském způsobu krmení dle shora uvedeného výpočtu při své váze cca 10 kg minimálně 10 gramů mršiny zvířete na den (tj. když mu např. dám 120 gramů mršiny zvířete, tak mu to vydrží maximálně na 12 dnů) a kterému pravidelně nechávám dělat kompletní rozbor krve u veterináře, i podle posledního kompletního rozboru krve mého psa u veterináře z 20.2.2013 je můj pes při této stravě zcela zdraví (tj. má všechny hodnoty krve v pořádku).

Literatura: http://www.amipetfood.com/ ,
http://www.spvzt.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.yarrah-bio.cz/content/1-psi


1.2 Hnojivo rostlin vyráběné pouze z masokostní moučky z mrtvol z přirozeného úhynu, tj. nikoliv z porážky zvířat

Toto rostlinné hnojivo rostlin je vyráběno pouze z převařených vedlejších živočišných produktů z kafilérie tzv. 2. kategorie (zásadně uhynulých, tj. nikoliv poražených zvířat) - masokostní moučky a navíc je možno provést dodatečnou veterinární zkoušku mikrobiologické kultivace na přítomnost bakterií v tomto hnojivu nejlépe v nějaké soukromé veterinární laboratoři. Zkrmování tohoto hnojiva z kadáverů psům a kočkám je právními předpisy zakázáno, zejména z důvodu tlaku Evropské unie, i když do roku 2003 byla tato masokostní moučka zkrmována v České republice hospodářským zvířatům. Prodej tohoto hnojiva je přísně státem regulován a veterinárně přísně kontrolován. V České republice toto hnojivo prodává v minimálním množství po 50 kilogramech např. společnost ASAP s.r.o. (viz  http://www.asap.cz/ ), tel. 00420 569408111, 582 56 Věž č.p. 145, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, Česká republika, avšak pouze registrovaným zemědělcům či podnikatelům s živností opravňující k prodeji hnojiv.
 
Literatura: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kafil%C3%A9rie ,  http://www.mvcr.cz/clanek/kadaver.aspx , http://www.mechanizacezemedelstvi.cz/zivocisna-vyroba/Masokostni-moucka-z-kadaveru-zakazana__s45x12794.html1.3 Brambory ze symbiotického zemědělství

Brambory vypěstované v symbiotickém zemědělství, které nezasahuje proti jejich škůdcům vyjma případu jejich přemnožení. Viz Symbiotické zemědělství a přírodovědecké experimenty prokazující Filosofii rovnováhy či detailně kniha ve formátu: html .
 
...

   
2. Stanovy spolku - úvod


SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY


(slovensky: SPOLOK ZA ČO MOŽNÁ NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY,
anglicky: ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF ECONOMY,
španělsky: ASOCIACIÓN PARA LOS PRODUCTOS POSIBLEMENTE MÁS MISERICORDIOSOS DE ECONOMÍA,
francouzsky: ASSOCIATION POUR LES PRODUITS POSSIBLEMENT LES PLUS MISÉRICORDIEUX DE L'ÉCONOMIE,
rusky: Ассоциация для по возможности наиболее милостивых продуктов экономики,
německy: VEREINIGUNG FÜR MÖGLICHERWEISE DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE DER WIRTSCHAFT,
italsky: ASSOCIAZIONE PER I PRODOTTI POSSIBILMENTE PIÙ MISERICORDIOSI DI ECONOMIA,
האגודה למוצרים אולי הרחמים ביותר של הכלכלה: hebrejsky)
 
IČO 60680784

(dále též stanovy)

 "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý. Bible, Genesis. 1,31

Toto je cesta, jak obnovit na světě ráj na Zemi, židé, resp. židovská kabala by řekli, jak osvobodit božské světlo představující vše živé ze zajetí klippot, tedy slupek zla.

29. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm. 30. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.  Bible, Genesis 1,29-30

(přikázání desatera:) "Nezabiješ." Bible, Exodus 20,13 a Deuteronomium 5,17:

Cílem je podle mne soulad všech a všeho, to znamená, aby všichni živí tvorové (všichni živočichové, rostliny, houby, živé buňky, bakterie, viry, stroje uvědomující si sama sebe apod.) se mohli v budoucnu (evolučně) stát přáteli na život a na smrt. Podle mne ráj na Zemi vyžaduje, abychom zabíjeli ostatní živé tvory jen v případě naprosté nezbytnosti, nezabíjeli je zbytečně, což je jediná povinnost pro dosažení ráje na Zemi. Samozřejmou pravdou, je pak podle mne výrok: "Kdo ze všeho nejvíc chce vlastními silami co nejdříve dosáhnout světa, kde by se všichni měli rádi (tedy dosáhnout ráje pro všechno živé), měl by působit co možná nejméně smrti a bolesti (zejména všech živých tvorů)." Rozhodnout, jestli je spravedlivější, aby zemřelo stejně milosrdné zvíře nebo stejně milosrdný člověk, představuje nekonečně složitý problém, který může vyřešit jen příroda, popř. Bůh prostřednictvím této přírody. Naši potomci by pak měli pokračovat v našem vychovávání (tj. evoluci) všech živých, často nesvéprávných tvorů jako např. zvířat k stále dokonalejšímu plnění jejich stálé povinnosti působit co možná nejméně smrti a bolesti.

...


3. Stanovy spolku - pravidla pro ocenění nejmilosrdnějších produktů


čl. 21

[Práva, povinnosti komise] (1) Jen komise je oprávněna a zároveň povinna rozhodnout o udělení nebo neudělení či případně odnětí označení příslušnému ekonomického produktu:

 NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY ...

či jeho překladu do příslušného jazyka území, na němž bude toto označení používáno, a to na základě důkazu či důkazů, že v každém stupni produkce produktu pro toto označení nebylo působeno více zbytečné smrti a bolesti, tzn. byla působena téměř pouze nezbytná smrt a bolest, tj. téměř co možná nejmenší smrt a bolest. Výběr ekonomického produktu je oprávněn provést a ocenění navrhnout starosta z vlastní vůle nebo na podnět třetí osoby. Jak již bylo uvedeno, komise navrhuje starostovi odvolání nebo ustanoveni určitého komisaře, dále je oprávněna kontrolovat veškeré hospodaření sdruženi

(2) Komisaři jsou povinni respektovat rozhodnuti komise ohledně vybraného ekonomického produktu, kontrolovat podmínky udělení výše uvedeného označení ekonomického produktu, dále jsou povinni dbát o dobrou pověst sdružení.

...

Úplné znění stanov výše uvedeného spolku v češtině ve formátu doc a pdf .


© 2013-2016 platí pro celý tento článek: Získejte BEZPLATNĚ obchodní označení spravedlnosti: "NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY".
   
Nahoru

Zpět